Bài 5: Kiểu dữ liệu String trong Javascript

Bài 5: Kiểu dữ liệu String trong Javascript

Trong ngôn ngữ lập trình Javascript, kiểu dữ liệu String được sử dụng để biểu diễn và thao tác với một chuỗi ký tự. Khởi tạo string Các chuỗi có thể được tạo dưới dạng nguyên thủy, từ các ký tự chuỗi hoặc dưới dạng các đối tượng, bằng cách sử dụng constructor String () để khởi tạChi tiết

Collapse

Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Trong TypeScript, interface được sử dụng rất rộng rãi, từ định nghĩa cho Class, đến cho Function, hay được sử dụng như một kiểu (type) . Có thể hiểu nó như là một tiêu chuẩn, một cấu trúc bắt buộc mà nếu bất kỳ đối tượng nào sử dụng, trích xuất nó ra đều bắt buộc phải tuân theo. Chi tiết

Collapse

Bài 8: TypeScript – Function

Bài 8: TypeScript – Function

Function là một phần không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình, ở phần này, chúng ta sẽ học về function trong typescript, về parameter và những thứ hay ho của nó. Đây là bài viết đầu tiên về phần function của typescript trong chuỗi series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.Chi tiết

Collapse

Bài 7: Type Inference & Type Assertion

Bài 7: Type Inference & Type Assertion

Chào mừng các bạn trở lại với series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.vn. Ở bài viết này, chúng ta sẽ học về Type Inference và Type Assertion, về định nghĩa, cũng như cách chúng hoạt động, từ đó có thể áp dụng vào các bài toán thực tế nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi Type InfChi tiết

Collapse

Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Vuex là một library + state management pattern cho các ứng dụng Vue.js. Nó phục vụ như một kho lưu trữ tập trung cho tất cả các thành phần trong một ứng dụng, với các quy tắc đảm bảo rằng trạng thái chỉ có thể được thay đổi theo cách có thể đoán trước được. Các Vuex store đều reaChi tiết

Collapse

Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Vue-router là thư viện con nằm trong bộ core thư viện của Vue.js và được khuyến khích sử dụng để định tuyến cho đa số các ứng dụng một trang (SPA – Single Page Application). Hôm nay chúng ta cùng cài đặt và sử dụng thư viện hữu ích này nhé. Cài đặt Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ Chi tiết

Collapse