Kiểu dictionary trong Python

Kiểu dictionary trong Python

Chúng ta đã tìm hiểu 2 loại dữ liệu dạng tập hợp là List và Tupe trong Python, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Dictionary. Kiểu dictionary trong Python Đúng như tên goi, kiểu dictionary là kiểu từ điển, mỗi phần tử gồm key và value. Là một kiểu dữ liệu tập hợp được sắp xếp (Chi tiết

Collapse

Giới thiệu về Vue.js – Hello World!

Giới thiệu về Vue.js – Hello World!

Xin chào tất cả các bạn đã đến với một series mới của Yêu Lập Trình. Hy vọng series lập trình này sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức từ căn bản tới chuyên sâu, thành thạo Vuejs để sử dụng nó cho các dự án tiếp theo của mình. Vue.js là gì? Vue.js hay Vue là một JavaScript FrameworChi tiết

Collapse

Kiểu dữ liệu tuple trong Python

Như đã nói ở phần danh sách trong Python (Python List) có 4 loại dữ liệu tập hợp ( lưu trữ nhiều giá trị trong một biến). Tupe về cơ bản có tính chất giống với List nhưng có một số điểm khác biệt. Tupe trong Python Trong ví dụ trên tupe có thể chứa nhiều giá trị khai báo trong dấChi tiết

Collapse

Kiểu list trong Python

Kiểu list trong Python

List sử dụng để lưu một lúc nhiều giá trị trong một biến. List là một trong 4 kiểu lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp trong Python, 3 loại còn lại là Tupe, Dictionary và Set. 4 loại này khác nhau về cách sử dụng. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về Python List. List trong Python Chi tiết

Collapse

For và While trong Python

Cấu trúc lặp trong Python có 2 loại là For ( có số bước lặp cố định), While (số bước lặp không xác định). Cấu trúc lặp for Hãy xem ví dụ sau đây: Cấu trúc vòng lặp for cho phép chúng ta lặp qua một chuỗi, có thể là một list một tupe, một string hay một set. Số lần lặp được xác địChi tiết

Collapse

Cấu trúc điều kiện trong if Python

Python cung cấp câu lệnh điều kiện rẽ nhánh if else giống như ở các ngôn ngữ lập trình bậc cao. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về câu lệnh này nhé. Python conditions Python hỗ trợ những phép toán logic như đã trình bày ở bài trước về các phép toán so sánh. So sánh bằng: Chi tiết

Collapse

Kiểu chuỗi ký tự (string) trong Python

Thao tác với chuỗi ký tự thường rất hay được sử dụng trong Python. Có khá nhiều bài toán hay ho áp dụng các giải thuật để thao tác với chuỗi ký tự. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về kiểu chuỗi ký tự nhé. Giới thiệu về kiểu String Kiểu string được biểu diễn đa dạng Chi tiết

Collapse

Kiểu số trong Python – Python Numbers

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về các kiểu số trong Python bao gồm: Số nguyên (int), số thực (float), số phức (Complex). Đồng thời chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các hàm, các phép toán thường dùng với kiểu số. Giới thiệu chung về các kiểu số trong Python Kiểu số là kiểChi tiết

Collapse

Cú pháp trong Python – Python Syntax

Python là ngôn ngữ khá giống với Perl, C và Java. Tuy nhiên có một vài điểm khác biệt rõ rệt với các ngôn ngữ trên. Cách hoạt động của chương trình Python. Bạn có thể chạy trực tiếp cậu lệnh python: Hoặc bạn có thể tạo file python với đuôi (extension) .py Ví dụ: tạo file test.py Chi tiết

Collapse