Lập trình hàm (functional programming) trong Python – phần 1

Lập trình hàm (functional programming) trong Python – phần 1

Lập trình hàm( functional programming ) là gì? Trong khoa học máy tính, lập trình hàm là một mô hình lập trình trong đó các chương trình được xây dựng bằng cách sử dụng các hàm để biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng giống như trong toán học. Với ý tưởng sử dụng hàm như là mộChi tiết

Collapse

Python Decorators

Python Decorators

Đôi khi chúng ta muốn sửa đổi một hàm mà không muốn sửa source code của hàm đó. Ví dụ phổ biến là thêm logging… Trong Python, chúng ta có thể sử dụng Decorators để giải quyết vấn đề này. Decorators là một hàm cho phép nhận tham số đầu vào là một hàm và trả về giá trị là mộtChi tiết

Collapse

So sánh @classmethod, @staticmethod và Instance Methods trong Python

So sánh @classmethod, @staticmethod và Instance Methods trong Python

Như đã trinh bày ở bài lớp và đối tượng trong Python, các bạn sẽ thấy các phương thức được khai báo trong class đều có tham số self. Nếu không khai báo tham số này có được không? Câu trả lời là có. Phương thức chúng ta đã học gọi là instance methods. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Chi tiết

Collapse

Lớp và đối tượng trong Python

Lớp và đối tượng trong Python

Lớp và đối tượng là hai khía cạnh chính trong lập trình hướng đối tượng. Một lớp là một khuôn mẫu mà từ đó các đối tượng riêng lẻ được tạo ra. Trong thực tế, có hàng nghìn chiếc xe ô tô đang tồn tại có cùng kiểu dáng. Mỗi chiếc xe đều được sản xuất từ một bản thiết kế và do đó chChi tiết

Collapse

Đọc ghi file CSV trong Python

Đọc ghi file CSV trong Python

CSV là từ viết tắt Comma Separated Values, có nghĩa là giá trị được phân tách bởi dấu phẩy. CSV được dùng để lưu trữ dữ liệu dạng table như spreadsheet hay database. Python hỗ trợ các hàm có sẵn để thao tác với file csv, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Về cách mở, đóng file, các chế Chi tiết

Collapse

Đọc ghi file text trong Python

Đọc ghi file text trong Python

Python hỗ trợ rất nhiều hàm cho việc xử lý files. Điều này giúp chúng ta dễ dàng trong việc tạo, cập nhật, đọc và xóa file. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xử lý file text trong Python. Mở một file Trước khi muốn thao tác với file chúng ta cần mở file đó. Python cuChi tiết

Collapse

Python Lambda Function

Python Lambda Function

Lambda function một trong những tính năng hữu dụng và quan trọng trong Python. Tuy nhiên lambda lại khó hiểu và thường mắc lỗi. Để tránh việc này chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ về Lambda Function nhé. Lambda function là gì Lambda function là cách đơn gian để khai báo một hàm. ĐôiChi tiết

Collapse

Hàm (Function) trong Python

Hàm (Function) trong Python

Với các ngôn ngữ bậc cao và được sử dụng nhiều thì khái niệm hàm là rất cơ bản. Chúng ta đã học cách sử dụng các hàm có sẵn của Python như print(), len(). Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách viết hàm riêng. Khái niệm về hàm Trong quá trình phát triển sản phẩm phần mềm, chúng tChi tiết

Collapse

Python date & time

Python date & time

Python không có kiểu date-time, muốn sử dụng chúng ta phải import module datetime. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về date & time trong Python nhé. Python date Hãy xem ví dụ dưới đây Ví dụ trên để in ra ngày giờ hiện tại đầu tiên chúng ta phải import module datetime, saChi tiết

Collapse