Lập trình hàm (functional programming) trong Python – phần 1

Lập trình hàm (functional programming) trong Python – phần 1

Lập trình hàm( functional programming ) là gì? Trong khoa học máy tính, lập trình hàm là một mô hình lập trình trong đó các chương trình được xây dựng bằng cách sử dụng các hàm để biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng giống như trong toán học. Với ý tưởng sử dụng hàm như là mộChi tiết

Collapse