Cài đặt React Native trên MacOS

Cài đặt React Native trên MacOS

React Native là một Cross-Platform dùng cho việc xây dựng các ứng dụng mobile. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng và cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Lý do tôi chọn viết hướng dẫn cài đặt trên MacOS là vì nêu dùng trên MacOS chúng ta mới có thể vừa build-app trên cả hai Chi tiết

Collapse