Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Vue-router là thư viện con nằm trong bộ core thư viện của Vue.js và được khuyến khích sử dụng để định tuyến cho đa số các ứng dụng một trang (SPA – Single Page Application). Hôm nay chúng ta cùng cài đặt và sử dụng thư viện hữu ích này nhé. Cài đặt Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ Chi tiết

Collapse