Bài 7: Type Inference & Type Assertion

Bài 7: Type Inference & Type Assertion

Chào mừng các bạn trở lại với series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.vn. Ở bài viết này, chúng ta sẽ học về Type Inference và Type Assertion, về định nghĩa, cũng như cách chúng hoạt động, từ đó có thể áp dụng vào các bài toán thực tế nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi Type InfChi tiết

Collapse