Bài 8: TypeScript – Function

Bài 8: TypeScript – Function

Function là một phần không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình, ở phần này, chúng ta sẽ học về function trong typescript, về parameter và những thứ hay ho của nó. Đây là bài viết đầu tiên về phần function của typescript trong chuỗi series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.Chi tiết

Collapse

Bài 3: Làm việc với Type trong TypeScript – Type Annotation – Primitives, Array, Tuple

Bài 3: Làm việc với Type trong TypeScript – Type Annotation – Primitives, Array, Tuple

Chào các bạn đã quay trở lại với series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.vn. Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về Type, các loại Type, sự quan trọng của nó. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu về các data type trong TypeScript. Type Annotation Trong bài trước mình đã nói vềChi tiết

Collapse