Bài 2: Type, Static Type-Checking

Bài 2: Type, Static Type-Checking

Chào các bạn trở lại với series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.vn, ở bài học này, chúng ta sẽ học về Type trong các ngôn ngữ lập trình, giải thích cho các bạn mới tiếp cận với data type, cũng như static type checking trong TypeScript . Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Type và tầChi tiết

Collapse