Bài 15: TypeScript – Class: Static

Bài 15: TypeScript – Class: Static

Đối với các ngôn ngữ hướng đối tượng thông thường, static không còn là khái niệm gì xa lạ. Nhờ vào ES6, static đã được thêm vào cho JavaScript để sử dụng các thuộc tính các phương thức một cách linh hoạt hơn. TypeScript cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tChi tiết

Collapse