Cú pháp trong Python – Python Syntax

Python là ngôn ngữ khá giống với Perl, C và Java. Tuy nhiên có một vài điểm khác biệt rõ rệt với các ngôn ngữ trên. Cách hoạt động của chương trình Python. Bạn có thể chạy trực tiếp cậu lệnh python: Hoặc bạn có thể tạo file python với đuôi (extension) .py Ví dụ: tạo file test.py Chi tiết

Collapse