Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Bài 11: Giới thiệu cơ bản về Vuex

Vuex là một library + state management pattern cho các ứng dụng Vue.js. Nó phục vụ như một kho lưu trữ tập trung cho tất cả các thành phần trong một ứng dụng, với các quy tắc đảm bảo rằng trạng thái chỉ có thể được thay đổi theo cách có thể đoán trước được. Các Vuex store đều reaChi tiết

Collapse

Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Bài 10: Cài đặt và sử dụng Vue Router

Vue-router là thư viện con nằm trong bộ core thư viện của Vue.js và được khuyến khích sử dụng để định tuyến cho đa số các ứng dụng một trang (SPA – Single Page Application). Hôm nay chúng ta cùng cài đặt và sử dụng thư viện hữu ích này nhé. Cài đặt Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ Chi tiết

Collapse

Bài 6: Methods trong Vue.js

Bài 6: Methods trong Vue.js

Methods trong Vue.js là một đối tượng được liên kết với Vue Instance. Các functions đều được định nghĩa bên trong đối tượng methods(phương thức). Các phương thức rất hữu ích khi bạn cần thực hiện một số hành động với chỉ thị v-on trênChi tiết

Collapse

Bài 5: Computed trong Vue.js

Bài 5: Computed trong Vue.js

Computed là một trong những khái niệm căn bản và sử dụng nhiều nhất, là trung tâm xử lý dữ liệu của một Vue instance. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu về Computed trong Vue.js. Khái niệm Computed hay Computed property là nơi xử lý dữ liệu trên Vue.js, dữ liệu được xử lý lấy từ cChi tiết

Collapse

Bài 4: Điều kiện và vòng lặp trong Vue.js

Bài 4: Điều kiện và vòng lặp trong Vue.js

Đối với bất cứ Javascript framework nào, xử lý render với điều kiện và vòng lặp được sử dụng rất phổ biến. Vue.js cung cấp một hệ thống mạnh mẽ để áp dụng các hiệu ứng chuyển đổi khi một phần tử web được thêm vào, cập nhật, hoặc gỡ bỏ khỏi DOM đó là v-if và v-for. Render theo điềChi tiết

Collapse

Bài 3: Data binding trong Vue.js

Bài 3: Data binding trong Vue.js

One-way data binding Ở bài hôm trước, chúng ta đã học qua về cách sử dụng data binding trong Vue.js, đó là cách thông thường để biểu diễn dữ liệu. Cũng như các Javascript framework khác như React hay Angular, Vue.js có hai kiểu data binding là one-way (một chiều) và two-way (hai Chi tiết

Collapse

Bài 2: Vue.js template

Bài 2: Vue.js template

Template trong Vue.js chính là ràng buộc chuẩn HTML có thể dùng cho mọi trang web. Nó biểu hiện cấu trúc của DOM được render với lớp dữ liệu được khai báo bên dưới trong script. Bên dưới, Vue.js biên dịch template thành các hàm render Virtual DOM (DOM ảo). Kết hợp với hệ thống reChi tiết

Collapse

Giới thiệu về Vue.js – Hello World!

Giới thiệu về Vue.js – Hello World!

Xin chào tất cả các bạn đã đến với một series mới của Yêu Lập Trình. Hy vọng series lập trình này sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức từ căn bản tới chuyên sâu, thành thạo Vuejs để sử dụng nó cho các dự án tiếp theo của mình. Vue.js là gì? Vue.js hay Vue là một JavaScript FrameworChi tiết

Collapse