Python Lambda Function

Python Lambda Function

Lambda function một trong những tính năng hữu dụng và quan trọng trong Python. Tuy nhiên lambda lại khó hiểu và thường mắc lỗi. Để tránh việc này chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ về Lambda Function nhé. Lambda function là gì Lambda function là cách đơn gian để khai báo một hàm. ĐôiChi tiết

Collapse