Lớp và đối tượng trong Python

Lớp và đối tượng trong Python

Lớp và đối tượng là hai khía cạnh chính trong lập trình hướng đối tượng. Một lớp là một khuôn mẫu mà từ đó các đối tượng riêng lẻ được tạo ra. Trong thực tế, có hàng nghìn chiếc xe ô tô đang tồn tại có cùng kiểu dáng. Mỗi chiếc xe đều được sản xuất từ một bản thiết kế và do đó chChi tiết

Collapse