Bài 16: TypeScript – Generic

Bài 16: TypeScript – Generic

Như các bài viết trước mình đã đề cập, chúng ta đều muốn tối ưu code của mình, giúp code của mình linh động, dễ sử dụng và mở rộng, generic được sinh ra để hỗ trợ các việc kể trên. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về generic trong TypeScript, các khái niệm cơ bản và cách dùng nhChi tiết

Collapse

Bài 15: TypeScript – Class: Static

Bài 15: TypeScript – Class: Static

Đối với các ngôn ngữ hướng đối tượng thông thường, static không còn là khái niệm gì xa lạ. Nhờ vào ES6, static đã được thêm vào cho JavaScript để sử dụng các thuộc tính các phương thức một cách linh hoạt hơn. TypeScript cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tChi tiết

Collapse

Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Bài 9: TypeScript – Interfaces (Phần 1)

Trong TypeScript, interface được sử dụng rất rộng rãi, từ định nghĩa cho Class, đến cho Function, hay được sử dụng như một kiểu (type) . Có thể hiểu nó như là một tiêu chuẩn, một cấu trúc bắt buộc mà nếu bất kỳ đối tượng nào sử dụng, trích xuất nó ra đều bắt buộc phải tuân theo. Chi tiết

Collapse

Bài 8: TypeScript – Function

Bài 8: TypeScript – Function

Function là một phần không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình, ở phần này, chúng ta sẽ học về function trong typescript, về parameter và những thứ hay ho của nó. Đây là bài viết đầu tiên về phần function của typescript trong chuỗi series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.Chi tiết

Collapse

Bài 3: Làm việc với Type trong TypeScript – Type Annotation – Primitives, Array, Tuple

Bài 3: Làm việc với Type trong TypeScript – Type Annotation – Primitives, Array, Tuple

Chào các bạn đã quay trở lại với series học 15 phút mỗi ngày cùng yeulaptrinh.vn. Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về Type, các loại Type, sự quan trọng của nó. Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu về các data type trong TypeScript. Type Annotation Trong bài trước mình đã nói vềChi tiết

Collapse

Bài 1: Từ JavaScript sang TypeScript

Bài 1: Từ JavaScript sang TypeScript

Như bài trước mình đã nói, series này phù hợp nhất với những bạn đã có căn bản về JavaScript, cho nên mình khuyến khích các bạn hãy học tìm hiểu trước về Javascript để có thể học một cách hiệu quả nhất. Ở bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu một chút về JavaScript, lịch sử hình thChi tiết

Collapse