Bài 16: TypeScript – Generic

Bài 16: TypeScript – Generic

Như các bài viết trước mình đã đề cập, chúng ta đều muốn tối ưu code của mình, giúp code của mình linh động, dễ sử dụng và mở rộng, generic được sinh ra để hỗ trợ các việc kể trên. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về generic trong TypeScript, các khái niệm cơ bản và cách dùng nhChi tiết

Collapse