Bài 1: Từ JavaScript sang TypeScript

Bài 1: Từ JavaScript sang TypeScript

Như bài trước mình đã nói, series này phù hợp nhất với những bạn đã có căn bản về JavaScript, cho nên mình khuyến khích các bạn hãy học tìm hiểu trước về Javascript để có thể học một cách hiệu quả nhất. Ở bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu một chút về JavaScript, lịch sử hình thChi tiết

Collapse