Kiểu chuỗi ký tự (string) trong Python

Thao tác với chuỗi ký tự thường rất hay được sử dụng trong Python. Có khá nhiều bài toán hay ho áp dụng các giải thuật để thao tác với chuỗi ký tự. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về kiểu chuỗi ký tự nhé. Giới thiệu về kiểu String Kiểu string được biểu diễn đa dạng Chi tiết

Collapse