Bài 1: Node.JS là gì?

Bài 1: Node.JS là gì?

Node.js là gì? Node.js là một nền tảng Javascript runtime xây dựng trên V8 Engine, được phát triển bởi Ryan Lienhart Dahl vào năm 2009. Với node.js chúng ta có thể xây dựng ứng dụng server-side trên javascript. Đặc điểm của node.js Tại sao nên chọn node.js? Với cơ chế bất động bộChi tiết

Collapse