Bài 2: Giới thiệu cấu trúc dự án React Native và lifecycle của component

Bài 2: Giới thiệu cấu trúc dự án React Native và lifecycle của component

Ở bài một, chúng ta đã cùng nhau cài đặt môi trường và công cụ lập trình (IDE). Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của một dự án React Native. Đồng thời chúng ta cũng tìm hiểu thêm về Component Lifecycle. Cấu trúc mặc định của một dự án React Native Đầu tiên chúng Chi tiết

Collapse

Cài đặt React Native trên MacOS

Cài đặt React Native trên MacOS

React Native là một Cross-Platform dùng cho việc xây dựng các ứng dụng mobile. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng và cài đặt trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Lý do tôi chọn viết hướng dẫn cài đặt trên MacOS là vì nêu dùng trên MacOS chúng ta mới có thể vừa build-app trên cả hai Chi tiết

Collapse